Clarificare
Primaria - Achizitii publice
Luni, 07 Mai 2018 08:50

Clarificare 1

GARANTIA DE PARTICIPARE

 pentru „Achiziție Servicii de “Dirigenţie şantier” pentru investiția “Modernizare străzi comuna Noşlac” judeţul Alba

se poate achita în contul

 

RO03TREZ0045006XXX001308

TREZORERIA  AIUD

CUI 4562370