Formulare online PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 30 Aprilie 2015 12:07

Agricol

1. Adeverinta de rol agricol - Descarca

2. Proces verbal producator - Descarca

3.Cerere atestat producator - Descarca

4.Cerere si oferta persoane juridice vanzare teren - Descarca

5.Cerere si oferta persoane fizice vanzare a teren - Descarca

6.Model cerere adeverinta APIA - Descarca

7.Model centralizator identificare parcele 2015 - Descarca

8.Declaratie pentru completarea registrului agricol 2020 - Descarca

9. Informare de utilitate publica pentru inscrierea in registrul agricol 2015-2019 - Descarca

 

Impozite si taxe

1. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice - Descarca

2. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice - Descarca

3. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice - Descarca

4. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice - Descarca

5. Decizie de impunere persoane fizice - Descarca

6. Decizie de impunere persoane juridice -  Descarca

7. Declaraţie/Decizie pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate persoane fizice- Descarca

8. Declaraţie/Decizie pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate persoane juridice - Descarca

9. Declaraţie impozit clădiri persoane fizice - Descarca

10. Declaraţie impozit clădiri persoane juridice - Descarca

11. Declaraţie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone persoane fizice şi juridice- Descarca

12. Declaraţie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă persoane fizice şi juridice - Descarca

13. Declaraţie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pe apă persoane fizice şi juridice - Descarca

14. Declaraţie impozit teren persoane fizice - Descarca

15. Declaraţie impozit teren persoane juridice - Descarca

16. Chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetelor locale- Descarca

 

 

 

Urbanism

1. Cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie/desfiintare - Descarca

2. Cerere pentru prelungirea autorizatiei de construire/desfiintare - Deascarca

3. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism - Descarca

4. Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism - Descarca

5. Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire - Descarca

 

Diverse

1. Cerere pentru inchiriere Camin Cultural - Descarca

 

Social

Ajutor de urgență

1. Anexa 8 cerere si declaratie ajutor de urgente - Descarca

 

Ajutor pentru încălzirea locuinței

1. Acte necesare ajutor încălzire - Descarca

2. Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială - Descarca

3. Cerere pentru modificarea cererii de acordare drepturi de asistență socială 2018 - Descarca

4. Declarație solicitant la cererile ce nu contin inf REG-UE - Descarca

 

Alocația de stat

1. Cerere alocație de stat pentru copii - Descarca

2. Cerere alocație de stat peste 18 ani - Descarca

3. Cerere alocație de stat plasament - Descarca

4. Cerere virare alocație în cont - Descarca

 

ASF (ajutor pentru susținerea familiei)

1. Acte necesare alocație de susținere - Descarca

2. Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială - Descarca

3. Cerere pentru modificarea cererii de acordare drepturi de asistență socială - Descarca

4. Declarație ASF - Descarca

5. Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social - Descarca

 

Copii cu părinți plecați în străinătate

1. Model notificare - Descarca

 

Indemnizație

1. Acte icc - Descarca

2. Adeverință angajator - Descarca

3. Cerere indemnizație model iunie 2016 - Descarca

4. Declarație Tată ICC - Descarca

5. Declarație Mamă ICC - Descarca

 

Tichete grădiniță

1. Cerere tichete grădiniță - Descarca

 

VMG (venit minim garantat)

1. Acte necesare vmg - Descarca

2. Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială - Descarca

3. Cerere pentru modificarea cererii de acordare drepturi de asistență socială - Descarca

4. Declarație VMG - Descarca

5. Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social - Descarca

Ultima actualizare în Marţi, 10 Martie 2020 12:10