Anunţ licitaţie publică

Primăria comunei Noşlac, cu sediul în Noşlac, str.Principală, nr.78, judeţul Alba organizează  în baza HCL nr.15/2016 și a OUG nr.34/2013,  LICITAŢIE  PUBLICĂ pentru :

Concesionarea  prin licitaţie publică, a unor terenuri – păşuni, aparţinând domeniului public/privat al comunei Noslac , situate in extravilan pentru paşunatul animalelor, în suprafaţă totală de 566,31 ha, pe o perioada de  7  ani.

  • Preţul de pornire la licitaţie este de 180 lei/ha/an, licitația se face pentru fiecare parcelă(lot)  în parte, conform caietului de sarcini.
  • Caietul de sarcini precum si documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia ofertantilor pentru suma de 10 lei, pentru fiecare parcelă licitată.
  • Garantia de participare este de 1 % din pretul de pornire la licitatie inmultit cu suprafata solicitata si durata de concesiune.
  • Data limită de depunere a ofertelor: 04.MAI.2016  ora 900 , locul : registratura Primăriei comunei Noșlac
  • Data deschiderii dosarelor de licitație: 04.MAI.2016  ora 1000 , locul : sala de ședințe a Primăriei comunei Noșlac
  • Data de desfășurare a etapei de licitație cu strigare:  05.MAI.2016  ora 1000 , locul : sala de ședințe a Primăriei comunei Noșlac

 

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în fiecare zi de joi a fiecărei săptămâni până la sfârşitul lunii mai 2016 , iar ofertele se pot depune la sediul Primăriei , registratură, până în preziua licitaţiei , ora 1500 .

Documentele licitaţiei se pot obţine la sediul Primăriei comunei Noşlac, şi informaţii suplimentare la telefon 0258889101