ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

Unitatea administrativ-teritorială Primaria comunei Noslac, din județul Alba anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 31 si 39 începând cu data de 03.09.2018, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei Noslac,Str.Principala,Nr.78, conform art. 14 alin. (1) și (2) dinLegea cadastrului și a publicității imobiliarenr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

PRIMAR

Zilahi Florin Claudiu

 

         Notă: Anunțul trebuie publicat cu 5 zile înaintea publicării documentelor tehnice într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administraţiei publice locale, precum şi pe cea a Agenţiei Naţionale)

 

Vezi document