Au început lucrările de asfaltare în comuna Noşlac!

 

In urma semnării Contractului de finantare dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publiceși Fondurilor Europene și UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA NOȘLAC , JUDEȚUL ALBA reprezentată prin dl.primar Zilahi Florin Claudiu pentru investiția  “Modernizare străzi comuna Noşlac judeţul Alba” și a Contractului de lucrări  semnat cu SC PRESCONSTRUCT OAȘ SRL au început lucrările cu prima stradă la intrarea în satul Noșlac.

Investitia ce urmează a fi realizată se află în intravilanul localităților Noșlac și Căptălan, comuna Noșlac, județul Alba.

Lungimea totală a străzilor ce urmează a fi modernizate este de  7.827 km cu lățimea platformei de 4.00 – 8.00 m.