Proiectul de hotarare privind impozitele si taxele aferente anului 2019

Proiect de hotărâre nr. 61/2018 din 19.11.2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în anul 2019

 

Proiect

Proces verbal

Anexa 1

Anexa 2