Comuna Noșlac și Consiliul Local al comunei Noșlac organizează licitaţie public pentru închirierea suprafeței de 5 Ha pășune extravilan, domeniul public al comunei Noșlac

 

Denumirea şi sediul proprietarului: UAT Noșlac cu sediul în Noșlac, str. Principală nr. 78, jud. Alba

Procedura aplicată pentru închiriere: licitaţie publică deschisă

Obiectul închirierii: pășune în suprafaţă de 5 Ha, bloc fizic 698, Groapa-Vii, sat Noșlac, înscris în domeniul public al comunei Noșlac

Durata închirierii: 7 ani

Locul de unde poate fi ridicată şi studiată documentația de închiriere : Registratura Primariei Comunei Noșlac din sat Noșlac, str. Principală nr. 78, jud. Alba. Costul documentației este de 10 lei.

Data şi locul până la care se primesc ofertele: 05.06.2020, ora  15,00,  Registratura Primariei Comunei Noșlac din sat Noșlac, str. Principală nr. 78, jud. Alba.

Data, ora şi locul desfășurării licitaţiei: 09.06.2020 ora 11,00 sediul Primariei Comunei Noșlac din Noșlac, str. Principală nr. 78, jud. Alba

Preţul de pornire al licitaţiei: 195 lei/Ha/an

Dacă bunul – imobil nu se adjudecă la prima rundă de licitaţie, licitaţia se va relua cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.

Persoana de contact: Bleoca Anca Astrela, consilier asistent, compartiment Relații cu publicul, tel. 0258.889.101

 

 

Primar,

Zilahi Florin Claudiu