Anunturi si noutati
Anunț public

Având în vedere situația epidemiologică, sub raportul Pestei Porcine Africane, se instituie starea de alertă epidemiologică permanentă pe teritoriul județului Alba, conform Legii nr. 215/2004, ceea ce presupune necesitatea luării tuturor măsurilor în vederea prevenirii apriției focarelor pe teritoriul Județului Alba.

           Președintele Centrului Local de Combatere a Bolilor Alba a emis Decizia nr. 1/2019 prin care se aprobă Planul de Măsuri pentru prevenirea introducerii Pestei Porcine Africane în afectivele de porcine de pe raza județului Alba, iar obligațiile care cad în sarcina crescătorilor de animale sunt (cel puțin) următoarele:

Măsuri privind urmărirea stării de sănătate a efectivelor de porcine la nivelul comunei Noșlac:

 • Supravegherea în permanență a stării de sănătate a animalelor din gospodării;
 • Anunțarea de urgență a cazurilor de îmbolnăviri sau mortalități la animale, la Primărie și la medicul veterinar de la Circumscripția sanitară veterinară de asistență sau de la Circumscripția Sanitară Veterinară și pentru siguranța Alimentelor Oficială organizată în județul Alba;
 • Interzicerea afluirii (îngrămădirii) porcinelor pentru comercializare fără a fi însoțite de documente sanitare veterinare legale și a produselor și preparatelor din carne de porc;

Măsuri de profilaxie generală specifice bolilor majore

 1. În ferme amenajate pentru creșterea animalelor:
 • Respectarea regimului de biosecuritate a unităților (împrejmuire corectă, dezinfector rutier, pietonal, vestiar filtru, echipament de protecție obligatoriu);
 •  Respectarea condițiilor privind angajarea personalului muncitor și circulația persoanelor în fermă (angajații permanenți, cu carnetele de sănătate vizate la zi, fără să posede animale la domiciliu, vizitatorii numai cu respectarea regimului de filtru);
 • Respectarea regimului de carantinăprofilactică pentru animalele nou introduse în aceste ferme;
 • Efectuarea în permanență a lucrărilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
 • Supravegherea efectivelor de animale din efectivele gospodăriei populației pe o rază de cel puțin 3 km în jurul fermelor (zona de protecție) în vederea depistării precoce a îmbolnăvirilor la acestea
 1. În sectorul gospodăriei populației, se va urmări:
 • Limitarea circulației animalelor și interdicția scoaterii porcilor din gospodării sau lăsarea liberă a acestora în localități;
 • Evitarea contactului porcilor din gospodării cu animalele sălbatice care pot fi purtătoare de virus;
 • Interzicerea hrănirii porcilor cu resturi menajere și produse de origine animală;

 

Primar,

Zilahi Florin Claudiu

 

 
Anunț public

 
Publicație

privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna NOȘLAC la alegerilea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019

 

Nr. secţiei de votare

Sediul secţiei de votare

Delimitarea secţiei de votare

126

NOŞLAC, PRIMĂRIA COMUNEI NOŞLAC,

NR. 78

SATELE: CĂPTĂLAN, NOŞLAC

127

GĂBUD, ŞCOALA GENERALĂ, NR. 4

SAT: GĂBUD

128

STÂNA DE MUREŞ, ŞCOALA GENERALĂ, NR. 1

SATELE: COPAND, STÂNA DE MUREŞ, VALEA CIUCIULUI

 

 

 
Paște Fericit!

 
NOTĂ DE INFORMARE PENTRU LOCUITORII COMUNEI NOȘLAC

 

 

Buna gospodărire, păstrarea curăteniei, respectarea strictă a normelor de igienă, respectarea ordinii publice, înfrumusetarea comunei reprezintă o obligatie permanentă a consiliului local si a tuturor cetătenilor.

De aceea, vă informăm cu privire la HCL nr. 35/30.07.2017 referitoare la Regulamentul de ordine publică și gospodărire a comunei Noșlac, care prevede, printre altele,următoarele îndatoriri:
- Să întreţină în stare corespunzătoare de curăţenie şi igienă clădirile, locuinţele, anexele gospodăreşti, curţile, grădinile, tonetele, spaţiile publice în jurul imobilelor, a căilor de acces, întreţinerea vitrinelor, a firmelor, a faţadelor clădirilor,
- să asigure circulaţia normala a pietonilor,
- să asigure condiţii de igienă prin operaţii de curăţire, dezinsecţie şi deratizare a imobilelor,
- să asigure împrejmuirea şi întreţinerea corespunzătoare a imobilelor pe care le deţin ( prin reparaţii la instalaţii de orice fel, zugrăvire a părţilor exterioare, înlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, geamurilor sparte), întreţinerea pomilor, florilor şi altor plantaţii din incinte,
- să păstreze curăţenia şi ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor (gunoaielor) menajere, stradale şi a materialelor refolosibile. Persoanele fizice şi persoanele juridice sunt obligate să ia măsuri pentru întreţinerea curăţeniei şi protecţia mediului înconjurător. Astfel, recomandăm să nu se abandoneze resturi vegetale, deşeuri şi ambalaje lângă recipienţii amplasaţi pe domeniul public, pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, sau lângă clădiri, împrejmuiri aparţinând domeniului public sau privat al comunei sau aflate în proprietate privată; să nu aprindă sau să întreţină focul pe domeniul public.

Sancțiunile contravenționale constau în aplicarea unei amenzi cuprinse între 100 și 1000 lei în funcție de fapta și de gravitatea sa, pentru persoane fizice sau juridice.

HCL nr. 35/30.07.2017 poate fi consultată pe pagina de Internet a primăriei comunei Noșlac, www.primarianoslac.ro, la sectiunea ”Hotărâri Consiliu local”.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 2 din 18