Anunturi si noutati
Anunt vanzare

Primăria comunei NOSLAC judeţul Alba cu sediul în localitatea NOSLAC, Strada Principală, Nr. 78, cod poştal 515517, judeţul Alba tel/fax 0258/889101 Cod Fiscal 4562370, având ca reprezentant legal pe Dl. POP DUMITRU - primar, anunţă vânzarea, conform H.C.L. nr.47/25.07.2013, prin licitaţie publică a imobilui Balta Noşlac (teren EXTRAVILAN) avînd categoria de folosinţă "ape stătătoare" situat în zona nordică a satului NOŞLAC , comuna NOŞLAC , judeţul Alba şi identificat prin CF nr.70818, nr.cad./top.70818 în suprafaţă măsurată de 159.018 mp.

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută contra sumei de 100 lei, de la sediul instituţiei str. Principală nr. 78 localitatea Noslac judeţul Alba, compartimentul achiziţii publice urbanism.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 20.100 lei iar taxa de participare la licitaţie este de 1.000 lei.

Data la care va avea loc licitaţia este 21.08.2013 ora 1000 la sediul Primăriei comunei NOSLAC str. principală nr. 78 localitatea Noslac, judeţul Alba, „Sala de Şedinţe”

Citeşte mai mult...
 
Anunţ de participare la licitaţia deschisă pentru concesiune imobil înscris în CF nr.70738 cu nr.cad/topo 137-138

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

COMUNA NOŞLAC , cu sediul în Noşlac, str. Principală, nr.78, judeţul Alba, telefon/fax 0258–889102/ 0258-889101, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza cod fiscal 4562370, cont trezorerie RO95TREZ00424510220XXXXX deschis la Trezoreria AIUD, reprezentat prin Pop Dumitru - primar şi Contabil Puşcaş Eugenia. Persoana contact : ing.Năndrean Ioan tel.0737037110, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Construcţie grajd în suprafaţă de 70 mp şi terenul în suprafaţă de 300 mp proprietate privată a Primăriei Noşlac şi situat în Stâna de Mureş, nr.83 între drumul judeţean Dj107G şi râul Mureş, înscris în CF nr.70738 cu nr.cad/topo 137-138 în vederea desfăşurării de activităţi de producţie

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispozitia solicitantilor, contra cost, preţul fiind de 50,0 lei/exemplar la sediul primăriei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Citeşte mai mult...
 
Anunt vanzare

Primăria comunei NOSLAC judeţul Alba cu sediul în localitatea NOSLAC, Strada Principală, Nr. 78, cod poştal 515517, judeţul Alba tel/fax 0258/889101 Cod Fiscal 4562370, având ca reprezentant legal pe Dl. POP DUMITRU - primar, anunţă vânzarea, conform H.C.L. nr.27/2013, prin licitaţie publică a imobilui Balta Copand (teren EXTRAVILAN) avînd categoria de folosinţă "ape stătătoare-baltă" situat în zona nordică a satului COPAND, comuna NOŞLAC , jud. Alba şi identificat prin 5 parcele înscrise în CF nr.70313, nr.cad./top.70313 în suprafaţă de 19650 mp, CF nr.70315, nr.cad./top.70315 în suprafaţă de 29930 mp,  CF nr.70316, nr.cad./top.70316 în suprafaţă de 6080 mp, CF nr.70693, nr.cad./top.70693 în suprafaţă de 18350 mp şi CF nr.70694, nr.cad./top.70694 în suprafaţă de 75990 mp, în total 150000 mp.

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută contra sumei de 100 lei, de la sediul instituţiei str. Principală nr. 78 localitatea Noslac judeţul Alba, compartimentul achiziţii publice urbanism.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 16.645 lei iar taxa de participare la licitaţie este de 600 lei.

Citeşte mai mult...
 
Anunț vânzare

Primăria comunei NOSLAC judeţul Alba cu sediul în localitatea NOSLAC, Strada Principală, Nr. 78, cod poştal 515517, judeţul Alba tel/fax 0258/889101 Cod Fiscal 4562370, având ca reprezentant legal pe Dl. POP DUMITRU - primar, anunţă vânzarea, conform H.C.L. nr.23/2013, prin licitaţie publică a imobilui (teren) situat în Zona Agroindustrială a comunei Noslac, localitatea Căptălan şi identificat prin nr.cad.70598 si 70599 în suprafaţă de 15527 mp.

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută contra sumei de 50 lei, de la sediul instituţiei str. Principală nr. 78 localitatea Noslac judeţul Alba, compartimentul achiziţii publice urbanism.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 1000 lei iar taxa de participare la licitaţie este de 300 lei.

Citeşte mai mult...
 
Anunt important!

Înscrierea în Registrul Agricol

Registrul agricol este document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodariei/exploataţiei agricole, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameistile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice persoană fizică şi juridică ce deţine în proprietate sau în arendă terenuri agricole, terenuri forestiere, animale, păsări şi albine sau de către persoanele juridice care au ca obiect de activitate creşterea animalelor sau cultivarea pământului pe teritoriul comunei Noslac .

Solicitarea o poate face capul gospodăriei sau oricare alt membru major din familie.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înscrierea în Registul Agricol se parcurg următorii pași:

1. Prezentarea la sediul Registrului Agricol

Persoana care dorește înscrierea în Registrul Agricol se prezintă la registrul agricol cu actele doveditoare pentru a putea fi înscris în registrul agricol.

2.  Înscrierea în Registrul Agricol

Soluţionarea solicitării se face imediat, odată cu înscrierea datelor în registrul agricol, după care se vizează declaraţia de impunere necesară pentru a fi prezentată de către cetăţean Direcţiei de Venituri, pentru impozitare.

Acte necesare

- actele doveditoare privind proprietatea sau arenda proprietăților enumerate mai sus.

Unde se depun actele

Actele se depun la  Registru Agricol

 

Program cu publicul

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

12:00 - 16:00

-

 

Primar
POP DUMITRU

 

 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Următor > Sfârşit >>

Pagina 16 din 19