Anunturi si noutati
ANUNT COLECTIV NR.4307
Citeşte mai mult...
 
Anunt vanzare

Primăria comunei NOSLAC judeţul Alba cu sediul în localitatea NOSLAC, Strada Principală, Nr. 78, cod poştal 515517, judeţul Alba tel/fax 0258/889101 Cod Fiscal 4562370, având ca reprezentant legal pe Dl. POP DUMITRU - primar, anunţă vânzarea, conform H.C.L. nr.47/25.07.2013, prin licitaţie publică a imobilui Balta Noşlac (teren EXTRAVILAN) avînd categoria de folosinţă "ape stătătoare" situat în zona nordică a satului NOŞLAC , comuna NOŞLAC , judeţul Alba şi identificat prin CF nr.70818, nr.cad./top.70818 în suprafaţă măsurată de 159.018 mp.

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută contra sumei de 100 lei, de la sediul instituţiei str. Principală nr. 78 localitatea Noslac judeţul Alba, compartimentul achiziţii publice urbanism.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 20.100 lei iar taxa de participare la licitaţie este de 1.000 lei.

Data la care va avea loc licitaţia este 05.09.2013 ora 1000 la sediul Primăriei comunei NOSLAC str. principală nr. 78 localitatea Noslac, judeţul Alba, „Sala de Şedinţe”

Data limită pentru solicitarea de clarificări 03.09.2013 ora 1200

Data limită pentru depunerea ofertelor este 04.09.2013 ora 1500.

Ofertele se depun în 2 exemplare(original şi copie) la sediul Primăriei, registratura.

Eventuale contestaţii vor fi soluţionate de către Tribunalul Alba Iulia secţia de contencios administrativ.

      În caz de neadjudecare, licitaþia se va repeta în prima zi de joi a fiecãrei luni pânã la sfârşitul anului ora 1000.

  Pentru informaţii suplimentare, sau pentru a intra în posesia documentelor necesare participării la licitaţie vă rugăm să ne contactaţi la sediul primăriei Str. Principală Nr. 78 localitatea Noslac judeţ Alba, sau la numărul de telefon/fax: 0258889101.

 
Anunt vanzare

Primăria comunei NOSLAC judeţul Alba cu sediul în localitatea NOSLAC, Strada Principală, Nr. 78, cod poştal 515517, judeţul Alba tel/fax 0258/889101 Cod Fiscal 4562370, având ca reprezentant legal pe Dl. POP DUMITRU - primar, anunţă vânzarea, conform H.C.L. nr.47/25.07.2013, prin licitaţie publică a imobilui Balta Noşlac (teren EXTRAVILAN) avînd categoria de folosinţă "ape stătătoare" situat în zona nordică a satului NOŞLAC , comuna NOŞLAC , judeţul Alba şi identificat prin CF nr.70818, nr.cad./top.70818 în suprafaţă măsurată de 159.018 mp.

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută contra sumei de 100 lei, de la sediul instituţiei str. Principală nr. 78 localitatea Noslac judeţul Alba, compartimentul achiziţii publice urbanism.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 20.100 lei iar taxa de participare la licitaţie este de 1.000 lei.

Data la care va avea loc licitaţia este 21.08.2013 ora 1000 la sediul Primăriei comunei NOSLAC str. principală nr. 78 localitatea Noslac, judeţul Alba, „Sala de Şedinţe”

Citeşte mai mult...
 
Anunţ de participare la licitaţia deschisă pentru concesiune imobil înscris în CF nr.70738 cu nr.cad/topo 137-138

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

COMUNA NOŞLAC , cu sediul în Noşlac, str. Principală, nr.78, judeţul Alba, telefon/fax 0258–889102/ 0258-889101, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza cod fiscal 4562370, cont trezorerie RO95TREZ00424510220XXXXX deschis la Trezoreria AIUD, reprezentat prin Pop Dumitru - primar şi Contabil Puşcaş Eugenia. Persoana contact : ing.Năndrean Ioan tel.0737037110, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Construcţie grajd în suprafaţă de 70 mp şi terenul în suprafaţă de 300 mp proprietate privată a Primăriei Noşlac şi situat în Stâna de Mureş, nr.83 între drumul judeţean Dj107G şi râul Mureş, înscris în CF nr.70738 cu nr.cad/topo 137-138 în vederea desfăşurării de activităţi de producţie

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispozitia solicitantilor, contra cost, preţul fiind de 50,0 lei/exemplar la sediul primăriei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Citeşte mai mult...
 
Anunt vanzare

Primăria comunei NOSLAC judeţul Alba cu sediul în localitatea NOSLAC, Strada Principală, Nr. 78, cod poştal 515517, judeţul Alba tel/fax 0258/889101 Cod Fiscal 4562370, având ca reprezentant legal pe Dl. POP DUMITRU - primar, anunţă vânzarea, conform H.C.L. nr.27/2013, prin licitaţie publică a imobilui Balta Copand (teren EXTRAVILAN) avînd categoria de folosinţă "ape stătătoare-baltă" situat în zona nordică a satului COPAND, comuna NOŞLAC , jud. Alba şi identificat prin 5 parcele înscrise în CF nr.70313, nr.cad./top.70313 în suprafaţă de 19650 mp, CF nr.70315, nr.cad./top.70315 în suprafaţă de 29930 mp,  CF nr.70316, nr.cad./top.70316 în suprafaţă de 6080 mp, CF nr.70693, nr.cad./top.70693 în suprafaţă de 18350 mp şi CF nr.70694, nr.cad./top.70694 în suprafaţă de 75990 mp, în total 150000 mp.

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută contra sumei de 100 lei, de la sediul instituţiei str. Principală nr. 78 localitatea Noslac judeţul Alba, compartimentul achiziţii publice urbanism.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 16.645 lei iar taxa de participare la licitaţie este de 600 lei.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următor > Sfârşit >>

Pagina 19 din 22