Formulare online

Agricol

1. Adeverinta de rol agricol - Descarca

2. Proces verbal producator - Descarca

3.Cerere atestat producator - Descarca

4.Cerere si oferta persoane juridice vanzare teren - Descarca

5.Cerere si oferta persoane fizice vanzare a teren - Descarca

6.Model cerere adeverinta APIA - Descarca

7.Model centralizator identificare parcele 2015 - Descarca

8.Declaratie pentru completarea registrului agricol 2016 - Descarca

9. Informare de utilitate publica pentru inscrierea in registrul agricol 2015-2019 - Descarca

 

Impozite si taxe

1. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice - Descarca

2. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice - Descarca

3. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice - Descarca

4. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice - Descarca

5. Decizie de impunere persoane fizice - Descarca

6. Decizie de impunere persoane juridice -  Descarca

7. Declaraţie/Decizie pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate persoane fizice- Descarca

8. Declaraţie/Decizie pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate persoane juridice - Descarca

9. Declaraţie impozit clădiri persoane fizice - Descarca

10. Declaraţie impozit clădiri persoane juridice - Descarca

11. Declaraţie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone persoane fizice şi juridice- Descarca

12. Declaraţie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă persoane fizice şi juridice - Descarca

13. Declaraţie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pe apă persoane fizice şi juridice - Descarca

14. Declaraţie impozit teren persoane fizice - Descarca

15. Declaraţie impozit teren persoane juridice - Descarca

16. Chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetelor locale- Descarca

 

 

 

Urbanism

1. Cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie/desfiintare - Descarca

2. Cerere pentru prelungirea autorizatiei de construire/desfiintare - Deascarca

3. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism - Descarca

4. Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism - Descarca

5. Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire - Descarca

 

Social

1. Cerere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne - Descarca

Diverse

1. Cerere pentru inchiriere Camin Cultural - Descarca