Hotarari adoptate 2011


Hotararea nr.25 din 12.04.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  Nr 25

din 12.04.2011

 

privind  concesionarea unui teren cuprins in domeniul public al comunei Noslac , cu nr. top. 892/2 Raul Mures (albia veche, actualmente pasune )in suprafata de 72522 m. p.

             

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.24 din28.03.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL                                           

                                                  H O T A R A R E A  Nr. 24

                                                        din 28 martie 2011

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru   obiectivul “Modernizare  infrastructura rutiera  in comuna Noslac « , judetul Alba .

 

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.23 din 28.03.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

 H O T A R A R E A Nr. 23

din 28 martie 2011

privind aprobarea  studiului de  fezabilitate si  indicatorii tehnico-economici  pentru

obiectivul “RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE  IN LOCALITATILE NOSLAC SI CAPTALAN , COMUNA NOSLAC, JUDETUL ALBA ”

                                     

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.22 din17.03.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  Nr.22

din 17.03.2011

 

PRIVIND CASAREA OBIECTELOR DE INVENTAR CU DURATA NORMATA DE FUNCTIONARE EXPIRATA CARE
PREZINTA UZURA FIZICA SI MORALA AVANSATA DE LA PRIMARIA NOSLAC SI CAMIN CULTURAL NOSLAC

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.21 din17.03.2011

ROMÂNIA, JUDEŢUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 21

17.03.2011

privind revocarea HCL nr. 6/2011 de aprobare a Acordului/Contractului colectiv de muncă al funcţionarilor publici şi personalului angajat pe bază de contract individual de muncă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Noslac  

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.20 din17.03.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA  Nr.20

din  17.03.2011

privind diminuarea izlazului comunal cu suprafata de 1,48 ha  si punerea acesteia la dispozitia comisiei locale  de fond funciar .

            

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.19 din17.03.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

 

                                                  HOTARAREA  Nr19

                                                   din 17.03.2011

 

privind  concesionarea unui teren  in suprafata de 1,042 ha  pentru  amenajarea unei  stani , constructii provizorii in scopul desfasurarii de activitati zootehnice (crestere ovine ).

           

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.18 din17.03.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC  

CONSILIUL LOCAL                                                      

H O T A R Â R E A  Nr. 18

din 17.03.2011

 privind aprobarea creditelor de angajament pe anii 2011 – 2013 pentru obiectivul „ Reabilitare Camin Cultural Noslac si documentatia de atribuire a obiectivului   „dupa procedura de atribuire „cerere de oferte „, criteriul aplicat fiind „ pretul cel mai scazut „

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.17 din17.03.2011

 ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC  

CONSILIUL LOCAL                                                      

HOTARAREA    Nr. 17

din  17.03.2011.

 

privind propunerile de clasificare ca drumuri comunale a drumul  vicinal de sub vii Noslac in lungime de 3,033 km, drumul vicinal  Gabud Gheja  in lungime de 1,233 km,drumul vicinal( Captalan ) Valea Captalanului   - in lungime de 5033 km.

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.16 din17.03.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL 

HOTARÂREA Nr.16

din 17.03.2011

Privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza comunei  Noslac  , judeţul  Alba , pentru care nu există obligaţia înmatriculării

          

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 Următor > Sfârşit >>

Pagina 4 din 6