Hotarari adoptate 2011


Hotararea nr.15 din17.03.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  Nr.15

din 17.03.2011

Privind aprobarea ”REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND  IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE AMENAJAREA  TERITORIULUI SI URBANISM IN COMUNA NOSLAC  

          

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.14 din17.03.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE  NR. 14

din data de17.03.2o11

 

privind modificarea art.( 1 Anexa nr. 1 )din H.C.L. nr. 9/2011 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2011;

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.13 din 4.02.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 13/2011.

4.02..2011

privind aprobarea  criteriilor  privind limitele veniturilor potentiale  provenite  din valorificarea  bunurilor ce depasesc cantitativ  categoriile de bunuri  considerate de stricta necesitate  pentru nevoile unei  familii,  pentru  persoanele care beneficiaza de prevederile Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare .

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.12 din 4.02.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 12/2011.

4.02.2011

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă şi destinaţia acestuia pentru anul 2011, din pădurea proprietatea Primăriei Noslac

               

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.11 din 4.02.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

                                             HOTARAREA  Nr. 11/2011

                                                         4.02.2011

Privind aprobarea planului local de actiune  pentru protectia apelor impotriva poluarii  cu nitrati din surse agricole 

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.10 din 4.02.2011

ROMÂNIA, JUDEŢUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  Nr. 10

din 4.02.2011

privind  aprobarea  bugetului local  al comunei Noslac ,judeţul Alba, si aprobarea bugetului institutiilor finantate  integral sau partial din venituri proprii 2011 ( invatamant , pasune , camin cultural )

               

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.9 din 4.02.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA , COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE  NR. 9

din data de 4.02.2o11

 

privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2011;

                  

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.8 din 4.02.2011

ROMÂNIA, JUDEŢUL ALBA, COMUNA  NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

                                                                       HOTĂRÂREA  Nr. 8

                                                                           din 4.02.2011

privind aprobarea   organigramei  , statului de funcţii si a numarului de personal al comunei Noslac  incepand cu data de 1.01.2011

                Consiliul local al comunei Noslac, judeţul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară, în data de 4.02.2011:

           

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.7 din 4.02.2011

R O M Â N I A, JUDEŢUL ALBA ,COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

                                                             HOTĂRÂREA Nr. 7

                                                              din 4.02.2011

 privind  aprobarea numărului de  asistenţi personali ai persoanei  cu handicap, pe anul 2011

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.6 din 4.02.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA  NR.6

din 4.02.2011

privind  modificarea  H.C.L. nr. 59/17.12.2010  Acordului /Contractului colectiv de munca incheiat intre primarul comunei si  salariatii  din aparatul de specialitate al Primarului

        Consiliul Local al comunei Noslac , judetul Alba intrunit  in sedinta ordinara  azi data de 4.02.2011;

                  

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 Următor > Sfârşit >>

Pagina 5 din 6