Anunț vânzare
Luni, 15 Aprilie 2013 09:46

Primăria comunei NOSLAC judeţul Alba cu sediul în localitatea NOSLAC, Strada Principală, Nr. 78, cod poştal 515517, judeţul Alba tel/fax 0258/889101 Cod Fiscal 4562370, având ca reprezentant legal pe Dl. POP DUMITRU - primar, anunţă vânzarea, conform H.C.L. nr.23/2013, prin licitaţie publică a imobilui (teren) situat în Zona Agroindustrială a comunei Noslac, localitatea Căptălan şi identificat prin nr.cad.70598 si 70599 în suprafaţă de 15527 mp.

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută contra sumei de 50 lei, de la sediul instituţiei str. Principală nr. 78 localitatea Noslac judeţul Alba, compartimentul achiziţii publice urbanism.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 1000 lei iar taxa de participare la licitaţie este de 300 lei.

Citeşte mai mult...
 
Festival-concurs 2013
Luni, 15 Aprilie 2013 09:45

Comuna Noşlac participă în data de 26 mai 2013 la Festivalul-concurs “Cultură pentru Cultură”ediţia a VIII-a, care se va desfăşura la Galda de Jos din judeţul Alba.

Festivalul-concurs are drept scop revitalizarea culturii tradiţionale din mediu rural şi dezvoltarea turismului cultural în zonele istorico-etnografice al judeţului Alba

Citeşte mai mult...
 
Anunt important!
Marţi, 29 Ianuarie 2013 08:27

Înscrierea în Registrul Agricol

Registrul agricol este document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodariei/exploataţiei agricole, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameistile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice persoană fizică şi juridică ce deţine în proprietate sau în arendă terenuri agricole, terenuri forestiere, animale, păsări şi albine sau de către persoanele juridice care au ca obiect de activitate creşterea animalelor sau cultivarea pământului pe teritoriul comunei Noslac .

Solicitarea o poate face capul gospodăriei sau oricare alt membru major din familie.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înscrierea în Registul Agricol se parcurg următorii pași:

1. Prezentarea la sediul Registrului Agricol

Persoana care dorește înscrierea în Registrul Agricol se prezintă la registrul agricol cu actele doveditoare pentru a putea fi înscris în registrul agricol.

2.  Înscrierea în Registrul Agricol

Soluţionarea solicitării se face imediat, odată cu înscrierea datelor în registrul agricol, după care se vizează declaraţia de impunere necesară pentru a fi prezentată de către cetăţean Direcţiei de Venituri, pentru impozitare.

Acte necesare

- actele doveditoare privind proprietatea sau arenda proprietăților enumerate mai sus.

Unde se depun actele

Actele se depun la  Registru Agricol

 

Program cu publicul

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

12:00 - 16:00

-

 

Primar
POP DUMITRU

 

 
<< Început < Anterior 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următor > Sfârşit >>

Pagina 23 din 32