Utile

SITUATIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE eliberate de Comuna Noşlac în anul 2018

 

SITUAŢIA CERTIFICATELOR DE URBANISM eliberate de Comuna Noşlac în anul 2018